X

מחפר יונדאי R235LCR-9

מחפר יונדאי R235LCR-9
מחפר יונדאי R235LCR-9מחפר יונדאי R235LCR-9מחפר יונדאי R235LCR-9מחפר יונדאי R235LCR-9מחפר יונדאי R235LCR-9מחפר יונדאי R235LCR-9

דגם 2015

הוסף כלי להשוואה

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

Be the first to review “מחפר יונדאי R235LCR-9”