X

מחפר קטרפילר 330F (מ-2017)

מחפר קטרפילר 330F
מחפר קטרפילר 330Fמחפר קטרפילר 330Fמחפר קטרפילר 330F

דגם 2017

הוסף כלי להשוואה

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.