X

מחפר קטרפילר 345 GC

מחפר קטרפילר 345 GC
מחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GCמחפר קטרפילר 345 GC

דגם 2019

הוסף כלי להשוואה

דגם:GC

גירסה:345

טופס פניה לסוכן

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.