X

משאית פירקית קטרפילר 735C (שלדה)

משאית פירקית קטרפילר 735C (שלדה)
משאית פירקית קטרפילר 735Cמשאית פירקית קטרפילר 735C (שלדה)משאית פירקית קטרפילר 735C (שלדה)

הוסף כלי להשוואה

דגם:C

גירסה:735

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.