X

משאית פירקית Bell B50E

משאית פירקית Bell B50E
משאית פירקית Bell B50Eמשאית פירקית Bell B50Eמשאית פירקית Bell B50E

הוסף כלי להשוואה

דגם:B

גירסה:50E

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.