Slide 1
השווה טרקטורים

קטלוג טרקטורים הינו כלי עבודה ייחודי החוסך זמן וכסף. הקטלוג כולל את כל היצע הטרקטורים העדכני ביותר הנמכרים בישראל.

Slide 2
השווה מעמיסים

טרקטור מעמיס, מיני מעמיסים, מיני מעמיסים זחליים, מעמיסים אופניים (יעה אופני/שופלים)
ומעמיסים טלסקופים. כל הגדלים, המשקלים הספקי העבודה והמפרטים הטכנים

Slide 3
השווה ציוד חפירה

מחפרונים, מחפרים זחליים ומיני מחפרונים.
כל הגדלים כל הספקי העבודה ומשקלי העבודה
בצרוף מפרטים טכנים מלאים

Slide 4
השווה משאיות

משאיות כבדות, משאיות בינוניות, משאיות מיוחדות,
משאיות קלות, מפרטים טכנים וכלים השוואתיים

מכבשים
Slide 5
השווה מכבשים

מכבשים ויבראציונים, מכבשים פניאומטיים.
יצרנים, דגמים, משקלי עבודה, רוחב עבודה, קוטר תוף ועוד…

Scroll to Top
preloader