X

מחפר קטרפילר 330 GC

מחפר קטרפילר 330 GC
מחפר קטרפילר 330 GCמחפר קטרפילר 330 GCמחפר קטרפילר 330 GC

דגם 2018

הוסף כלי להשוואה

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.