X

מחפר קטרפילר 330

מחפר זחלי 'טרפילר 330
מחפר זחלי 'טרפילר 330מחפר זחלי 'טרפילר 330

דגם 2018

הוסף כלי להשוואה

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.