X

משאית פירקית וולוו A35G

משאית פירקית וולוו A35G
משאית פירקית וולוו A35Gמשאית פירקית וולוו A35Gמשאית פירקית וולוו A35Gמשאית פירקית וולוו A35Gמשאית פירקית וולוו A35Gמשאית פירקית וולוו A35G

הוסף כלי להשוואה

דגם:A

גירסה:35G

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.