X

משאית פירקית Bell B25E

משאית פירקית Bell B25E
משאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25Eמשאית פירקית Bell B25E

הוסף כלי להשוואה

דגם:B

גירסה:25E

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.