X

משאית פירקית Bell B60E

משאית פירקית Bell B60E
משאית פירקית Bell B60Eמשאית פירקית Bell B60Eמשאית פירקית Bell B60E

הוסף כלי להשוואה

דגם:B

גירסה:60E

כתבות בנושא

*כל הנתונים המופיעים בקטלוג נלקחו מפרסומים רשמיים של היצרניות. למרות זאת ייתכן ונפלו טעויות בהזנת הנתונים. בכדי לקבל נתונים עדכניים ומדויקים, יש לפנות ליבואניות בארץ. ט.ל.ח.